• pexels photo 168866

Sensorische informatieverwerking

Onze zintuigen informeren ons over de wereld om ons heen en over ons eigen lichaam. Deze sensorische informatie wordt via onze zintuigen opgenomen, geselecteerd en geïntegreerd. De verwerking van de zintuigprikkels zorgt ervoor dat we reageren.  Iedereen gaat anders om met zintuigprikkels en ook context (situatie en omgeving) is bepalend voor hoe we met prikkels omgaan.

Als prikkels te sterk (hyperresponsief) of juist niet sterk genoeg (hyporesponsief) binnenkomen, zijn er sensorische modulatieproblemen. Deze kunnen gevolgen hebben voor het bewegend functioneren en deelnemen aan dagelijkse activiteiten.

Omgaan met prikkelverwerking

Als deze gevolgen het dagelijks leven beperken, kan gekeken worden hoe kinderen met prikkelverwerking omgaan. Onderzoek naar sensorische informatieverwerking is vaak een uitgebreid onderzoek, het is gelukkig weinig belastend voor een kind. Het bestaat over het algemeen uit:

 

  • een anamnese/vraaggesprek om duidelijk te krijgen wat er speelt
  • invullen van de sensory profile, een vragenlijst, door ouders/verzorgers en/of het kind zelf. Hiermee wordt gekeken of er sprake is van problemen in de prikkelverwerking en zo ja, van welke. Niet alle vragen zijn makkelijk in te vullen, er kan ook voor worden gekozen om de lijst samen in te vullen. Als een vraag onduidelijk is of moeilijk te beantwoorden, kan hier een opmerking bij geplaatst worden. Als er bijzonderheden uit de vragenlijst of het vraaggesprek komen:
  • Observatie in dagelijkse situatie, bij voorkeur ook van de moeilijke momenten.
  • Indien nodig zoveel mogelijk spelenderwijs aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld motoriek, spierspanning, statiek...

 

Dan wordt alle informatie geanalyseerd en een adviesverslag gemaakt. Dit wordt – indien mogelijk – voorgelegd aan een betrokken psycholoog of gedragsdeskundige voor feedback en indien gewenst een vervolgtraject samen.

Advies

Wat volgt is een adviesgesprek en dan krijgen ook ouders/verzorgers het verslag. Hierbij hoeft een kind niet aanwezig te zijn. Hoe lang het traject duurt, wisselt sterk.

De adviezen zijn erop gericht om in het dagelijks leven te zorgen dat prikkelverwerking beter gaat verlopen. Hoe en welke delen ervan onderdeel worden van het dagelijkse, het kijken wat bij kind en omgeving past, wat leuk is, is aan het kind de directe omgeving. Een voorbeeld is iedere dag een paar spelletjes om het evenwicht te trainen, een loopje tussendoor in de klas, een pauzemoment met muziek, etc...

Daarna kan worden volstaan met contact/ondersteuning als ouders of kind hieraan behoefte hebben/heeft.

Meer informatie

Meer informatie kan gevonden worden op de website van NSSI (Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking). Voor verdere vragen kan kan gebeld worden met 035 - 69 50 442 of een bericht verstuurd worden via het contactformulier.

 

« terug naar de kinderfysiotherapie pagina