jitske

Jitske Haven

Mijn naam is Jitske Haven en ik ben sinds 2006 bij Paul Klaver in dienst. Ik verzorg kinderfysiotherapie in De Kinderkliniek in Almere en aan huis. Als mijn collega’s druk zijn, spring ik bij op andere locaties.

In 2001 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en daarna heb ik veel ervaring op verschillende werkplekken opgedaan. Ik heb stage- en werkervaring in het sportmedisch centrum van de KNVB, revalidatiecentrum de Hoogstraat, gezondheidscentrum Holendrecht, de particuliere praktijk en in instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrie.  In 2009 ben ik afgestudeerd  aan de Hogeschool van Utrecht en mag mij Professional Master en Kinderfysiotherapeut noemen.  Ik heb een heel aantal cursussen gevolgd, waaronder Feuerstein (leren leren), Sensomotorische Informatieverwerking, gangbeeldanalyse, Medical Taping Concept, hulpmiddelaanpassingen, kinderbekkenfysiotherapie, zuigelingenasymmetrie (plagiocephalometrie en diagnostiek en interventie), kinderfysiotherapeutische testen (gmfm, pedi NL) en Airway Clearance Technieken bij sputumretentie.

"Kinderen begeleiden
in hun motorische ontwikkeling!"

Op de praktijk zie ik veel zuigelingen met een voorkeurshouding, kinderen met  (vermoedelijk) een fijn- en/of grofmotorische achterstand  en kinderen met (pijn)klachten tijdens bijvoorbeeld sporten.  Omdat ik in variatie uitdaging vind, besteed ik de helft van mijn werkuren in een (antroposofische) instelling voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Hier ziet mijn werk er heel anders uit: ik verzorg hulpmiddelen zoals rolstoelen en onderzoeks- en coachingstrajecten van vooral Sensomotorische Informatieverwerking.

Ik vind het heerlijk met kinderen te werken.  Het vraagt veel creativiteit en gedrevenheid om zoveel mogelijk spelenderwijs het beste uit onderzoek en behandeling te halen. Omdat ik kwaliteit wil bieden, specialiseer ik me, blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen en als ik twijfel, raadpleeg ik collegae, artsen, specialisten en/of literatuur. Ik houd van een prettige, warme en directe sfeer, waarbij de cliënt alles wat binnen de mogelijkheden ligt, aangeboden krijgt om goed te functioneren.  De servicegerichtheid van Paul Klaver sluit hier volledig bij aan!