Informatiebalie Zorgverleners

Het effect van springoefeningen op spierkracht bij oudere volwassenen: een korte samenvatting van een meta-analyse.

Onderzoek
 • 25 februari 2019

Springtraining kan worden ingezet om het vermogen van skeletspieren te vergroten. Ondanks het bewezen effect bij atleten als het gaat om prestatieverbetering, hebben slechts een klein aantal onderzoeken de effecten op spierkracht bij oudere volwassenen onderzocht.

In dit onderzoek wordt er gekeken naar het effect van springtraining op spierkracht bij oudere volwassenen.

Onderzoek naar het effect van interventies gericht op het laten toenemen van fysieke activiteit bij volwassenen met aanhoudende klachten aan het bewegingsapparaat.

 • 10 december 2018

Epidemiologisch onderzoek suggereert dat één op de vijf personen in Europa lijdt aan aanhoudende pijn. Het merendeel van aanhoudende pijn komt voort uit klachten aan het bewegingsapparaat. De auteurs van het originele artikel hebben onderzoek gedaan naar het effect van interventies die gericht zijn op het laten toenemen van fysieke activiteit bij volwassenen met aanhoudende klachten aan het bewegingsapparaat. 

Eerste regionale Paramedische Vereniging Gooi-en Omstreken

Interessant
 • 12 november 2018

Het is zover. Na maanden van intensieve voorbereiding is er een handtekening gezet onder de akte van oprichting.

Er is geschiedenis geschreven in de zorgsector voor het Gooi met de vorming van de eerste regionale Paramedische Vereniging Gooi-en Omstreken, kortweg de PVGO.

Onderzoek naar de effectiviteit van triggerpoint therapie op frequentie, intensiteit en de duur van primaire hoofdpijnklachten.

Onderzoek
 • 17 juli 2018

Hoofdpijnklachten zijn beperkend en verminderen de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. In Europa zorgen verschillende soorten hoofdpijn jaarlijks voor een geschatte kosten van €173 biljoen euro bij volwassenen tussen de 18 en 65 jaar. Dit onderzoek zal ingaan op de behandeling van triggerpoints en het effect op de frequentie, intensiteit en duur van primaire hoofdpijnklachten.

Het effect van diverse vormen van oefentherapie bij de ziekte van Bechterew

Onderzoek
 • 31 mei 2018

Ankylosing spondylitis (AS) wordt ook wel de ziekte van Bechterew genoemd. Het is een vorm van artritis waarbij een langdurige ontsteking in de gewrichten van de wervelkolom zit. Er is helaas nog geen genezing voor AS. Er zijn echter wel behandelingen die voor verbetering van symptomen of voor vermindering van progressie kunnen zorgen. Dit artikel gaat in op de vormen van oefentherapie bij AS en het effect er van.

Het effect van diverse behandeltechnieken bij hielspoor

Onderzoek
 • 12 april 2018

Hielspoor (ook wel fasciitis plantaris) is een probleem dat bij een groot deel van sporters en mensen met een staand beroep voorkomt. Simpel gezegd is hielspoor pijn en ontsteking in een peesblad dat zich onder de voet bevindt. In deze samenvatting wordt het effect van diverse behandeltechnieken bij hielspoor onderzocht.

Het verband tussen touch-screens op mobiele apparaten (MATS) en musculoskeletale klachten; een systematische review uit 2017

Onderzoek
 • 11 januari 2018

Het gebruik van mobiele apparaten met touch-screens is de afgelopen jaren flink toegenomen. Naast de potentiële negatieve effecten op het sociale aspect, mentale welzijn en gedrag (relatie, depressie en de kwaliteit van slapen) zijn er zorgen dat het gebruik mogelijk negatieve consequenties heeft op het musculoskeletaal systeem. In de systematische review wordt er onderzoek gedaan naar het verband tussen touch-screens op mobiele apparaten en klachten aan de spieren van de wervelkolom.

Het effect van tapetechnieken bij patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) -- Een systematische review (2017).

Onderzoek
 • 14 november 2017

Binnen de musculoskeletale aandoeningen wordt tapen regelmatig ingezet, zo ook voor patellofemoraal pijnsyndroom. Er zijn echter geen specifieke richtlijnen beschikbaar voor tapen. Deze samenvatting van de systematische review zal een antwoord geven op de vraag "Wat is het effect van tapetechnieken op pijn, gemeten met de visual analog scale (VAS) bij PFPS?"

Dry Needling; effectief of niet? Een wetenschappelijke analyse

Onderzoek
 • 20 maart 2017

Dry Needling is erg populair de laatste jaren onder zowel fysiotherapeuten als patiënten. Maar is dit terecht? De wetenschappers in onderstaand artikel deden er onderzoek naar en haalden hun bevindingen uit een 13-tal wetenschappelijke artikelen mbt Dry Needling. 

Hoofdpijn en triggerpoints in de nekspieren

Onderzoek
 • 03 oktober 2016

Veel mensen met migraine hebben ook last van nekpijn. Onderzoeken naar de activiteit van de nekmusculatuur bij deze patiëntengroep laat wisselende beelden zien op het gebied van motorische controle en spierkracht. Wat wel duidelijk is, is dat patiënten met migraine meer actieve triggerpoints hebben. In onderstaand onderzoek is aangetoond dat er bij veel vrouwen met migraine ook significant meer (aktieve) triggerpoints in de nekspieren aanwezig zijn.

Hardloopblessures bij vrouwen

Onderzoek
 • 29 juni 2016

Hardlopen is al populair sinds de jaren ’70, maar sinds 2000 neemt het aantal hardlopers sterk toe. Dit komt vooral omdat er meer vrouwen zijn gaan hardlopen. Fysiotherapeuten zullen dat in de praktijk gemerkt hebben. Omdat zij later zijn begonnen mist men in de literatuur kennis over de risicofactoren voor hardloopblessures bij vrouwen. In een eerder review werden aanwijzingen gevonden dat de risicofactoren voor mannen anders zijn dan voor vrouwen. Prospectieve cohort studies vonden eerder al vier risicofactoren voor hardloopblessures bij beginnende vrouwelijke hardlopers.

Exoskelet ontlast de rugspieren

Video
 • 20 april 2016

Werkgerelateerde lage rugpijn zijn veel voorkomend en daardoor een geliefd onderwerp van onderzoeken naar mogelijkheden om dit te voorkomen of te behandelen. Er worden steeds meer nieuwe technologieën ontwikkeld in het kader van preventie. Het exoskelet is er daar een van. 

Voorspellende factoren voor langdurige klachten arm, nek en schouder

Onderzoek
 • 13 januari 2016

Niet traumatische klachten aan de arm, nek en schouder (KANS) komt bij 33% van de werkenden in Nederland voor. In 19% van de gevallen ontwikkelt zich dit tot chronische klachten. De ratio tussen specifieke en onspecifieke klachten wordt geschat op 3:2. In de multidisciplinaire richtlijn voor KANS worden aanbevelingen gedaan voor onderzoek naar de prognostische factoren, vooral psychische en sociale factoren, en de manier waarop deze kunnen vastgesteld en eventueel aangepakt kunnen worden in de eerstelijnszorg, waaronder fysiotherapie. Het doel van deze studie is om het verloop van beperkingen gedurende twee jaar bij mensen met KANS vast te stellen en om de voorspellende factoren te identificeren.

Thuisoefenprogramma goede tweede keus bij Claudicatio Intermittens

Onderzoek
 • 13 januari 2016

Oefentherapie is deel van de conservatieve behandeling van claudicatio intermittens (CI). Voor fysiotherapeuten is dit een bekende en veel behandelde aandoening. Het doel van een oefenprogramma is om de mogelijkheid om te lopen te verbeteren, de loopafstand te vergroten en de tijd voordat de klachten optreden te verlengen. Een recente meta-analyse van 30 RCT’s laat zien dat een oefenprogramma significante voordelen heeft. De tijd dat mensen kunnen lopen neemt significant toe ten opzichte van de gebruikelijke zorg, evenals de pijnvrije afstand en de maximale afstand. Oefentherapie kwam hierbij tot betere resultaten dan andere behandelingen als het reduceren van risicofactoren, operatieve ingrepen of het gebruik van medicatie. Oefeningen met supervisie toonden betere resultaten dan oefeningen zonder supervisie. Tijdens gesuperviseerde oefentherapie is er een grotere patiëntveiligheid, grotere loopafstand en toename van de tijd voordat de klachten zich manifesteren. Oefeningen zonder supervisie zijn geïndiceerd als supervisie niet beschikbaar is. Toegang tot een gesuperviseerd oefenprogramma is niet voor iedereen mogelijk. Wanneer deze programma’s niet vergoed worden door een verzekering, er geen behandeling in de buurt is of vervoer naar de behandeling een probleem is, zijn oefeningen zonder supervisie mogelijk een oplossing. In dit review wordt onderzocht of thuisoefeningen voorgeschreven moeten worden voor mensen met CI.

Wat zijn de factoren voor een goede patiënt-fysiotherapeut relatie?

Onderzoek
 • 13 januari 2016

Onderzoek toont aan dat factoren geassocieerd met de fysiotherapeut, de patiënt en de setting klinische uitkomsten beïnvloedt, naast de specifieke interventies die worden uitgevoerd. Patiënt-therapeut interactie is een voorbeeld van een niet-specifieke factor en fundamenteel voor het therapeutische proces. Overeenstemming tussen de therapeut en de patiënt over doelen, interventies en een positieve affectieve band tussen patiënt en therapeut hebben een relatie met verminderde pijn en beperkingen en een grotere tevredenheid over de behandeling. Naar deze relatie is al wel kwantitatief onderzoek gedaan in een algemene fysiotherapeutische setting, maar het doel van dit review was om de opvattingen van de fysiotherapeut en de patiënten te onderzoeken die de patiënt-therapeut-relatie beïnvloeden in een musculoskeletale setting.

Leefstijlfactoren beïnvloeden musculoskeletale gezondheid

Onderzoek
 • 15 november 2015

Chronische rugpijn is geassocieerd met inactiviteit als zowel oorzaak als gevolg. Musculoskeletale problemen, waaronder chronische pijn en beperkingen in activiteiten, zijn ook geassocieerd met andere leefstijlfactoren. Het gaat hierbij om roken, ongezond eetpatroon, ongezond gewicht, slaapproblemen en onhanteerbare stress. Huidige multidisciplinaire behandeling richt zich momenteel vooral nog op het bereiken van fysiek en functioneel herstel. Veel van de genoemde leefstijlfactoren worden hierin nog niet meegenomen. Dean et al. geven in dit narrative review een overzicht van de tot nu toe bekende relaties tussen leefstijlfactoren en musculoskeletale symptomen, met name pijn.

Kinesiotape bij chronische enkelinstabiliteit

Onderzoek
 • 25 oktober 2015

Mensen met chronische enkelstabiliteit kunnen baat hebben bij het dragen van een brace of tape, maar deze zijn in de praktijk niet altijd geschikt. Voor professionele dansers bijvoorbeeld is een brace te beperkend. Nieuwere, meer flexibelere oplossingen zoals elastisch tape zijn wellicht meer geschikt. Kinesiotaping is een methode die dergelijke tape gebruikt. Propriocepsis zou na het aanbrengen van kinesiotape binnen 72 uur kunnen verbeteren bij mensen met functionele enkelstabiliteit, blijkt uit eerder onderzoek. Hoewel de effectiviteit van kinesiotaping niet in alle onderzoeken even goed wordt bevonden, worden er weinig nadelen van deze methode gerapporteerd. Niet-elastisch tape vermindert plantair- en dorsaalflexie bij landing op één been en vermindert de inversie. Het biedt mechanische ondersteuning. Over kinesiotape is hierbij nog minder bekend. Als kinesiotaping dezelfde stabiliteit kan bieden als niet-elastisch tape of een brace, zonder de beperkingen in mobiliteit, zou dit waardevol kunnen zijn voor sporters met chronische enkelstabiliteit. In deze studie worden deze drie methodes vergeleken. De hypothese is dat het niet-elastische tape de meeste stabiliteit in voet en enkel biedt, gevolgd door de brace. Kinesiotape zal deze werking niet direct hebben, maar de verwachting van de onderzoekers is dat deze methode indirect de stabiliteit verbetert door beïnvloeding van neuromusculaire controle.

Gecombineerde behandeling van Dry Needling, Spierrekkingen en Krachttraining lijkt effectief bij chronische heupklachten

Onderzoek
 • 18 oktober 2015

Bij 4 mensen met chronische heupklachten werden tussen de 4 en 8 behandelingen toegepast met een combinatie van Dry Needling, Spierrekkingen en Krachttraining. De effecten werden gemiddeld een jaar na de behandelperiode gemeten op een pijnschaal en een functieschaal. De pijn is significant afgenomen en ook de functie is significant verbeterd. Kanttekening is het geringe aantal deelnemers aan het onderzoek; toekomstig onderzoek wordt aanbevolen op grotere schaal door de auteur.

Afname spierfunctie scapulamusculatuur bij laterale epicondylitis

Onderzoek
 • 14 oktober 2015
 • Massages
 • Oefeningen

Mensen met een tenniselleboog hebben vaak recidiverende klachten. De m. trapezius zou hier een rol in kunnen spelen. In eerdere onderzoeken is aangetoond dat vermoeidheid van de scapula stabilisatoren kan leiden tot verandering in de kinematica van de elleboog. Ook pijnklachten van de trapezius pars descendens kunnen wellicht leiden tot overbelastingsklachten aan de elleboog.