Roken is van invloed op lage rugpijn

18 oktober 2015

Roken belangrijke voorspeller voor chronificatie van lage rugpijn

Roken is sterk geassocieerd met chronische lage rugpijn. Deze associatie is onafhankelijk van obesitas of activiteiten niveau. Het is echter nog niet bekend of deze relatie causaal is en of deze relatie relevant is voor pijnmanagement strategieën. De relatie tussen roken en chronische pijn is vooral onderzocht via de perifere effecten. Nicotine kan vasoconstrictie geven in het weefsel en zo de belastbaarheid van de discus verminderen. Roken verhoogt het niveau van de pro-inflammatoire cytokinen en kan zo hyperalgesie bevorderen. Aan de andere kant heeft nicotine een licht pijndempend effect. Onthouding van nicotine (stoppen met roken) kan acute onthoudings hyperalgesie veroorzaken. De perifere effecten geven volgens de auteurs dus geen eenduidige verklaring voor de chronische pijn. Onderzoek naar de centrale effecten van roken op chronische pijn is nog niet onderzocht. Roken is sterk verslavend en daar zijn verslaving gerelateerde circuits bij betrokken. De auteurs stellen dat bij de overgang van subacute rugpijn naar chronische rugpijn voor een deel ook deze (verslavings) circuits betrokken zijn. Meer specifiek gaat het dan om de informatie uitwisseling tussen de Nucleus accumbens (NAc) en de mediale prefrontale cortex (mPFC) (Baliki, e.a. 2012). Vandaar dat de auteurs speculeren dat de relatie tussen roken en de overgang van subacute naar chronische lage rugpijn via deze corticostriate paden verlopen.

Methode

De auteurs onderzochten de proefpersonen op vijf momenten gedurende één jaar. Op die momenten werd de pijn opgemeten (VAS) en een functionele MRi van de hersenen gemaakt. De experimentele groep bestond uit deelnemers met subacute chronische lage rugpijn. Van de 123 deelnemers konden 68 het gehele jaar gevolgd worden. Deze groep bestond na één jaar uit deelnemers die nog steeds rugpijn hadden (n=38) en deelnemers die (min of meer) hersteld waren (N=30). Deze groep had meer dan 20% reductie in rugpijn. De volgende vragenlijsten werden vijfmaal gedurende het jaar afgenomen:

  • Pijn: McGill Pain Questionnaire (MPQ).
  • Pijn: neuropathic Pain Scale (NPS).
  • PainDETECT.
  • Pain Diasability Index (PDI).
  • Positive Affect Negative Affect Score (PANAS).
  • Beck Depresssion Inventory (BDI).
  • Pijn: Nummeric Rating Scale (0-100).
  • Hersenen: functionele MRI van nuncleus accumbens en mediale prefrontale cortex. Inclusief de functionele connectiviteit tussen deze twee regionen (NAc-mPC).

Resultaten

De rook status van de deelnemers met subacute rugpijn tijdens baseline voorspelt wie na één jaar wel of geen chronische lage rugpijn heeft ontwikkeld (accuratie 0,62). Het risico op het ontwikkelen van chronische lage rugpijn was 3,12 keer verhoogd (odds ratio). Als men de rookstatus combineerde met de affectieve status en medicatie gebruik steeg de accuraatheid van de voorspelling naar 0,82. Het effect van roken op chronificatie verliep in belangrijke mate via toename in synchronisatie tussen NAc en de mPFC. Bij degene die met roken stopten tijdens de onderzoek periode nam de functionele connectiviteit tussen NAc en MPC af. Dit suggereert dat stopen met roken het chronicifatie proces misschien kan verminderen.

Opmerking samenvatter

Dit onderzoek onderstreept het belang om aandacht te hebben voor rookgedrag van de pijnpatiënt. Het is een belangrijke voorspeller, samen met affectieve status en medicatie gebruik) voor het ontwikkelen van chronische pijn. De overgang van subacute lage rugpijn naar chronisch lage rugpijn is een ernstige zaak. Daardoor ontstaat ernstig chronisch lijden bij de patiënt en tegelijkertijd ontstaan aanzienlijke sociaal-economische kosten. Als roken inderdaad een belangrijke factor is in het chroniciteitsproces moet dit veel prominenter door de fysiotherapeut aangepakt worden en ondersteund worden vanuit het KNGF. Enkele fysiotherapeutisch gerelateerde samenvattingen op het gebied van roken en stoppen met roken zijn:

Bron: Petre, B., Torbey, S., Griffith, J. W., De Oliveira, G., Herrmann, K., Mansour, A., . . . Apkarian, A. V. (2015). Smoking increases risk of pain chronification through shared corticostriatal circuitry. Hum Brain Mapp, 36(2), 683-694.

Gerelateerd:


« terug naar het overzicht