De sportblessure geanalyseerd

04 mei 2016

Na de zomervakantie is het sportseizoen weer begonnen. Vaak een moment waarop fanatiek getraind wordt om weer snel op het gewenste niveau te sporten. Vooral na een periode van minder sportieve activiteiten ontstaat hierdoor een significant hoger risico op blessures. Een blessure ontstaat altijd door een vorm van overbelasting. Soms een snelle (acute) overbelasting zoals bij een enkelverzwikking, of een lange (chronische) overbelasting zoals bij een achillespeesontsteking. Bij (intensief) sporten zijn de belasting van de activiteiten en de belastbaarheid van het lichaam in balans. Er ontstaat een gezonde vermoeidheid waarna het lichaam beter hersteld dan voor de training, het zogenaamde trainingseffect. Wanneer de belasting zwaarder is dan de belastbaarheid ontstaan er blessures. De belasting is dan te zwaar of de belastbaarheid te laag. Een te hoge belasting kan komen door; te lang of te intensief trainen, te vaak trainen, verkeerd schoeisel of verandering van de soort ondergrond. Een te lage belastbaarheid kan ontstaan door; te kort aan conditie, kracht, coƶrdinatie/ techniek, stijgende leeftijd, te hoog gewicht, maar ook door een verminderde fysieke en mentale gezondheidstoestand.

Primaire preventie, het voorkomen van blessures, bestaat dus uit het in evenwicht houden van de belasting en de belastbaarheid. Door de juiste inspanning te leveren passend bij de belastbaarheid van het lichaam gebruikmakend van de juiste materialen.

Secundaire preventie, het goed handelen na het ontstaan van een blessure, om de gevolgen te minimaliseren (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen). Via www.sportflevo.nl is het mogelijk via SportService Flevoland een thema-avond EHBSO/blessurepreventie bij uw sportvereniging te organiseren, gericht op specifieke preventie bij uw sport. Tertiare preventie, de nazorg, het stellen van de juiste diagnose en herhaling (recidief) voorkomen. Behalve hulp bij het herstellen van de schade na een blessure bestaat de behandeling dus ook uit het voorkomen van herhaling. Dat houdt in dat we gaan zoeken naar de factoren in de belastbaarheid of de belasting waarin moet worden ingegrepen. Een actief herstel zorgt zo altijd voor een snellere veilige sporthervatting, waarna u weer naar uw gewenste niveau kunt toe trainen.

De Orthopedisch Manueel/ fysiotherapeut heeft een directe toegankelijkheid wat inhoudt dat er geen verwijzing van de huisarts nodig is om een afspraak te maken. Paul Klaver Groepspraktijk voor Fysiotherapie heeft ruime openingstijden en geen wachtlijst waardoor u snel aan uw herstel kunt werken.


« terug naar het nieuwsoverzicht