Slijmbeursontsteking of myofasciale pijn?

24 augustus 2012

Myofasciale pijn is een veel voorkomen­ de oorzaak van spierpijn. De pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel, maar kan ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor de patiënt zeer reëel zijn, kan de arts of specialist vaak geen oorzaak vinden. Iemand met myofasciale pijn kan daardoor verstrikt raken in een woud van artsen en behan­ delaars, zonder van de pijn af te komen. De intensiteit van de klachten kan zeer uiteenlopend zijn: van een licht, on­ comfortabel gevoel tot een martelende pijn, waardoor iemand niet meer kan functioneren, dit gaat vaak gepaard met uitstralende pijn. 

Heeft u een chronische slijmbeursont- steking, waar geen verbetering in zit? Dan kunnen de klachten heel goed door myofasciale triggerpoints worden ver­ oorzaakt. Dit zijn kleine, voelbare verhar­ dingen in een spier, die zeer drukpijnlijk zijn. Een spier met een triggerpoint erin is ook zeer pijnlijk bij rekken. Een trig­ gerpoint bestaat uit kleine spiervezels, die vast en verkrampt in elkaar zitten (‘contractieknopen’).

Verschijnselen die door triggerpoints veroorzaakt kunnen worden zijn:

•  myofasciale pijn, gelokaliseerd in een bepaald gebied, kenmerkend voor de spier; ook tintelingen of een doof gevoel kunnen in dit gebied optreden;

•  verandering in spierfunctie zoals spierverkortingen (dit veroorzaakt bewegingsbeperkingen en stijfheid in de gewrichten) en krachtsafname;

•  vegetatieve symptomen zoals toe­name van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien of koude handen;

•  coördinatie stoornissen, zoals een slechter wordend handschrift of moeite met het maken van precieze bewegingen.

Behandeling

Als de pijnklachten in kaart zijn gebracht, gaat de therapeut op zoek naar de spieren die de pijn zouden kunnen ver­oorzaken. Daarbij wordt gekeken naar spierlengte, spierkracht en de aanwe­zigheid van triggerpoints. Druk op het triggerpoint kan zeer pijnlijk zijn en wekt vaak de voor de patiënt herkenbare klachten op.

De therapie is gericht op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints. De strakke spierstrengen worden losge­ maakt, waardoor de spierspanning afneemt. Een zeer snelle, effectieve methode hiervoor is dry needling. Dit is een behandeling met behulp van naal­den waardoor de spier weer helemaal ontspannen raakt en zo kan de normale spierstofwisseling herstellen. De pijn wordt hierdoor snel minder. Met rek­ oefeningen wordt de lengte van de spier genormaliseerd. Waar nodig wordt met bewegingsoefeningen of met orthope­dische manuele therapie gericht op het herstellen van de gewrichtsmobiliteit, de volledige beweeglijkheid weer bereikt. Dit kan een significant verschil betekenen in het herstel van uw (chronische) schouderklacht!


Paul Klaver schrijft regelmatig een column in het weekblad "Almere deze week".


« terug naar het nieuwsoverzicht