Uw fysio wordt uitgeknepen.

13 december 2022

'Beetje medemenselijkheid alsjeblieft'

Naarder Paul Klaver in opstand: ‘De fysio wordt uitgeknepen!’

 

Groepspraktijk voor fysiotherapie Paul Klaver in Naarden protesteert tegen de vermeende macht van zorgverzekeraars.

De fysiotherapiepraktijk van Paul Klaver, die sinds 1986 actief is in het Gooi en omstreken, voert actie tegen de tariefverhoging van zorgverzekeraars. De ondernemer uit Naarden voelt zich uitgeknepen. 

Hij maakte dit kenbaar door een groot spandoek op te hangen en aan zijn patiënten - na hun behandeling - een uitgeknepen sponsje met uitleg te geven. Het doel? Uit de wurggreep van de verzekeraar, als je het Klaver vraagt. De verzekeraar staat echter ook met de rug tegen de muur, vertelt hij ons. Ook voor deze partij stijgen de kosten voor de zorg de pan uit. 

We beginnen bij Klaver. Waar staat de spons voor? “Iedere fysiotherapeut heeft het vak gekozen om mensen met een zorgvraag te helpen, maar daar moet natuurlijk wel een redelijke vergoeding tegenover staan. De fysiotherapeutische spons is na zoveel magere jaren echt zo goed als leeg, leger kan niet. Wat wij willen? Waardering, erkenning, vertrouwen, een realistisch tarief, tijd voor de patiënt, strikt noodzakelijke administratie en bereikbare zorg voor iedereen.”

‘Je hebt nul buffer voor renovatie, innovatie en trainingen’

De 61-jarige fysiotherapeut en vader van drie jonge kinderen runt al jarenlang zijn praktijk, met plezier. Daarom steekt dit zo erg. “Al jaren zijn de tarieven die de fysiotherapeut ontvangt van de verschillende zorgverzekeraars voor een gegeven behandeling nauwelijks verhoogd, misschien twee of drie procent. Dit houdt in dat de fysiotherapeut al die tijd tegen een veel te laag tarief zijn werk doet. Ieder jaar bieden de verzekeraars rond deze tijd van het jaar de nieuwe contracten aan, die betreft inhoud niet onderhandelbaar zijn. Deze contracten bevallen ons niet. Er zitten tariefverhogingen in die wij niet behapbaar vinden.” Het probleem is dat de oplopende kosten voor de praktijk niet worden meegenomen in de door de fysiotherapeut te declareren tarieven. “Op den duur wordt het heel lastig om zo door te gaan. Van een behandeling houd je nauwelijks iets over. Je hebt nul buffer voor renovatie, innovatie en trainingen.” 

Online fysio

Kim Lobosan, woordvoerder bij het Zilveren Kruis zegt hierop het volgende: “Naar aanleiding van het Gutpa-onderzoek uit 2019/2020 zijn er tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten afspraken gemaakt waarbij zorgverzekeraars stapsgewijs de tarieven verhogen en fysiotherapeuten op hun beurt actie ondernemen om de kostprijs te verlagen en efficiency te verhogen. Denk daarbij aan het onderzoeken van mogelijkheden voor groepsbehandelingen en - zoals tijdens corona gebeurd is - het inzetten van online fysiotherapie. In onze kernregio’s zien we nog onvoldoende resultaat daarvan. Wij zijn daarover als Zilveren Kruis ook in overleg met de branchevereniging van fysiotherapeuten.”

‘Straks kunnen alleen nog mensen die het kunnen betalen naar de fysio’

Klaver: ”Ondanks de sterk gestegen praktijkkosten zoals energie, ICT, lidmaatschappen, verzekeringen, scholing et cetera zijn de aangeboden tarieven voor 2023 maar enkele procenten verhoogd en volgen deze de indexatie en hoge inflatie niet. Ook worden de fysiotherapeuten geconfronteerd met opgelegde kwaliteitseisen. Deze lage tarieven zorgen ervoor dat het leveren van goede kwalitatieve fysiotherapeutische zorg een steeds grotere uitdaging wordt. Het product fysiotherapie werkt kostenbesparend. Het is relatief goedkope zorg met bevlogen zorgprofessionals die tijd hebben voor hun patiënt. Daarnaast werk je hiermee de kloof tussen arm en rijk in de hand. Straks kunnen alleen nog mensen die het kunnen betalen naar de fysio.”

Stempel drukken

Zorgverzekeraarwoordvoerder Lobosan kan beamen dat de huidige inflatie, stijgende materiaalkosten en de energiekosten een stempel drukken op de bedrijfsvoering van verschillende zorgaanbieders: “Daar kijken we serieus naar. Voor fysiotherapeuten verhogen we per 1 januari 2023 de tarieven met gemiddeld 5 procent. In de tarieven is een verhoging opgenomen voor materiaalkosten die duurder worden en een verhoging naar aanleiding van het kostprijsonderzoek van Gutpa (2019/2020).” Het Gupta-onderzoek werd in 2019 werd onafhankelijk uitgevoerd om de kosten voor paramedische zorg in kaart te brengen.

‘Het geschetste beeld van een ‘stilstaand tarief’ is dan ook onjuist’

Celine van de Haterd, corporate communicatieadviseur bij zorgverzekeraar VGZ haalt hetzelfde onderzoek aan in haar reactie: “Omdat de inflatie ook voor fysiotherapiepraktijken geldt, hebben we de tarieven voor fysiotherapie met 4,78 procent verhoogd ten opzichte van 2022. Ook voorgaande jaren hebben we de tarieven telkens met meerdere procenten verhoogd.”

“We zien vaker dat fysiotherapeuten refereren aan het Gupta kostenonderzoek”, vervolgt ze. “Dat onderzoek is mede in opdracht van zorgverzekeraars uitgevoerd. Door het kostenonderzoek is duidelijk geworden voor zorgverzekeraars wat kostendekkende prijzen zijn voor fysiotherapie. We zagen dat onze prijzen in 2018 te laag waren. Daarom hebben we de prijzen in 2019 met 5 procent verhoogd. Het kostenonderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat fysiotherapie in de huidige vorm op termijn niet meer betaalbaar is. Daarom hebben zorgverzekeraars en de beroepsvereniging voor fysiotherapie (KNGF) afspraken gemaakt om gezamenlijk via een werkagenda te werken aan toekomstbestendige fysiotherapie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitale zorg en de introductie van groepsbehandelingen. Via ons inkoopbeleid stimuleren we praktijken om aanbevelingen uit de werkagenda te implementeren in de praktijk. Helaas heeft de werkagenda nog niet tastbare resultaten geleid. Dit is verder te lezen in onze publicatie hierover.” 

Spandoek ophangen

Terug naar Klaver. Waarom het spandoek? “De consument moet weten dat dit speelt, al kan die er niks aan doen. Er is ooit onderzoek geweest door Gupta. Dat bureau onderzocht naar wat een goed onderbouwd halfuur tarief zou moeten zijn, alle kosten daarin meegenomen. Dat is ongeveer 43 euro per half uur. De zorgverzekeraar betaalt gemiddeld een tientje minder per half uur. Waar moet de rest dan vandaan komen? Uit eigen zak, of uit de zak van de consument. En dat is het oneerlijke!” 

De vraag is of op deze manier de consument niet wordt gedwongen om een aanvullende verzekering af te sluiten. De verzekeraar bepaalt die tarieven helemaal zelf, met dank aan marktwerking. Er is dus niet over te onderhandelen, volgens Klaver. “Niet tekenen is geen optie, omdat je dan de patiënten 100 procent de factuur moet sturen die zij wellicht niet kunnen betalen. De hoogte van het praktijktarief mag je zelf bepalen, maar op het moment dat je het wel via de zorgverzekeraar declareert, moet je je houden aan de door hun vastgestelde tarieven. Wij vinden dat zorg voor iedere portemonnee betaalbaar moet blijven. Als je de contracten niet tekent en dus zonder contract gaat werken kunnen grote groepen patiënten de noodzakelijke fysiotherapie niet meer betalen, want dan krijgen ze maar een klein deel van de nota vergoed.”

‘We zouden het als team heel jammer vinden als we bepaalde groepen niet meer kunnen behandelen’

De betaling van fysio’s wordt op deze manier zo mager, dat Klaver vreest voor een grote uitloop aan jonge fysiotherapeuten. “Het wordt steeds lastiger medewerkers te vinden en te behouden. En dat in tijden van de vergrijzing van de gemeente Gooise Meren. Er is veel meer afstand tot de zorg op deze manier. Gek genoeg is het zo dat ouderen zich steeds minder goed aanvullend verzekeren, omdat ze de premie voor de aanvullende verzekering te hoog vinden. Het programma Kassa zei ooit: zorg dat je 1.000 euro op de plank hebt liggen voor onverwachte zorg. Dat raad ik zeker in dat geval aan.”

Nuance

De woordvoerder van Zilveren Kruis is begripvol, maar pleit tegelijkertijd voor een nuance: “We begrijpen dat fysiotherapeuten liever nu al een nog grotere verhoging hadden gezien en dat ze niet willen wachten tot hun eigen inspanningen tot kostenverlaging leidt. Het is echter niet mogelijk om voor iedereen de volledige inflatie te compenseren. We moeten namelijk ook de premie voor onze verzekerden betaalbaar houden. Verhogingen in tarieven van zorgaanbieders en de stijgende zorgvraag hebben natuurlijk een direct effect op de premie. En ook onze verzekerden zijn getroffen door de inflatie en energiekosten.”

Eigenlijk kun je nu al fysiotherapeut alleen overleven als je structureel overwerkt, besluit Klaver. “Net als een rijinstructeur levert het pas op als je veel uren maakt. Ik kom makkelijk aan zestig uur per week en mij team bestaat uit zo’n vijftien medewerkers. We zouden het als team heel jammer vinden als we bepaalde patiëntengroepen niet meer kunnen behandelen. Een beetje medemenselijkheid alsjeblieft.” Wat is een oplossing volgens jou? “Dat je naast je declaratie bij de zorgverzekeraar een kleine aanvullende nota mag sturen naar de patiënt, maar dat mag niet van zorgverzekeraar. Waarom niet, dat mag je aan hun vragen!” 

Van de Haterd (VGZ) sluit af met een positieve noot. “Wij voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor al onze leden. Daarom hebben we bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA) intensief meegepraat en -gedacht vanuit het belang van onze leden en het akkoord ondertekend. De komende tijd gaan we samen met de beroepsgroepen het IZA vertalen naar een nieuwe werkagenda met als doel om de sector toekomstbestendig te maken.”

Tekst: Bussums Nieuws 

 


« terug naar het nieuwsoverzicht