Uw kind is nooit te jong of te oud

01 november 2012

Kinderen leren spelenderwijs hun zintuigen gebruiken en de motoriek te oefenen, ze leren bewegen. Meestal gaat dit vanzelf, maar soms is de ontwikkeling van een kind anders of duurt de ontwikkeling langer. Dit kan op alle leef­ tijden plaatsvinden: van zuigeling tot en met de jongeren. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om te ontwikkelen of de omgeving moet anders inspelen op de behoeften en mogelijkheden van een kind. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar. Nooit te jong voor de kinderfysiotherapeut?

Maakt u zich zorgen, omdat uw baby zich niet snel lijkt te ontwikkelen? Ieder kindje ontwikkelt zich anders en zelfs bij een zuigeling zelf variëren de ontwikkelingsgebieden. Uw kinderfysiotherapeut komt bij u aan huis en onderzoekt uw kindje spelenderwijs. Soms is een zorg snel weggenomen of kunt u met een paar (spel)adviezen zelf de ontwikkeling stimuleren.

Heeft uw kindje een voorkeurshouding en ziet u dat het hoofdje scheef wordt? Sinds de baby’s ter vermindering van het wiegendoodrisico volkomen terecht op de rug te slapen wordt gelegd, komt dit veel vaker voor. Medisch gezien is een plat hoofdje, een plagiocephalie genoemd, niet erg. Het is een cosmetisch probleem. Als de voorkeurshouding zich niet laat veranderen, kan kinderfysiotherapie uitkomst bieden. Idealiter komt de kinderfysiotherapeut voor het eerst bij u thuis wanneer uw kindje twee tot vier maanden oud is. De kinderfysiotherapeut onderzoekt uw kindje en het hoofdje wordt gemeten, waardoor de afplatting goed in kaart kan worden gebracht.

Het behandelen van een voorkeurshouding door de kinderfysiotherapeut is bewezen effectief. Veelal leidt het behandelen van de voorkeurshouding ertoe dat de scheefheid van het hoofdje voldoende vermindert of verdwijnt. Als een zuigeling met zes maanden nog een voor ouders onacceptabele plagiocephalie heeft, is helmtherapie een goede oplossing.

Te oud voor de kinderfysiotherapeut? Kennis over de motorische ontwikkeling is van belang bij alle verwijsindicaties van kinderen, van inversietrauma tot hoofdpijnklacht. Een kind is fysiek namelijk geen kleine volwassenen. De kinderfysiotherapeut ziet jongeren tot 16 jaar. Veelal verschuift de aandacht dan van motorische ontwikkelingsproblemen naar sportspecifieke klachten of klachten van het houdings­ en bewegingsapparaat.

Waaraan kunt u nog meer denken om een kinderfysiotherapeut te bezoeken?

  • Plexus brachialislaesie/Erbse parese
  • Spina Bifida
  • het Syndroom van Down
  • obesitas
  • een achterstand in fijn­ en/of grof­ motorische ontwikkeling zoals schrijf­ problemen of problemen met gym of sport
  • moeite met ontspannen
  • houdingsproblemen
  • (pijn)klachten

Paul Klaver schrijft regelmatig een column in het weekblad "Almere deze week".


« terug naar het nieuwsoverzicht