Dat is onhandig!!!

03 april 2015

Waarom laat Pietje steeds zijn beker uit zijn handen vallen? Waarom kan Marietje niet gewoon klimmen en klauteren met gym? Waarom lukt het  Mohammed niet te leren schrijven? En waarom leert Jet niet fietsen? 

Zorgen

Soepel bewegen, jezelf aan- en uitkleden, tandenpoetsen, met mes en vork eten, gooien en vangen, schrijven... Het lijkt allemaal zo gewoon dat kinderen vaardigheden leren.  Maar soms gaat ontwikkeling niet vanzelf. Waarom moet je kind zoveel moeite doen?  Straks wordt je kind geplaagd of loopt het een achterstand op school op. En op internet word je ook niet gerust gesteld met de verhalen over motorische ontwikkelingsstoornissen als DCD. Maar geen paniek: bij slechts een klein percentage van de kinderen is een aandoening de oorzaak!

Variatie in normale ontwikkeling

De ontwikkeling op een bepaalde leeftijd vergelijk je met een gemiddelde, dat bepaald is aan de hand van een grote groep kinderen. In die groep zitten snelle, gemiddelde en minder snelle kinderen. Er zijn maar weinig kinderen precies gemiddeld! De motorische ontwikkeling is pas twijfelachtig als je minder snel bent dan 85% van de kinderen uit deze groep. Of als je een hele bijzondere ontwikkeling laat zien. 

Waarom valt mijn kind dan op?

Dat ieder kind anders ontwikkelt en in het eigen tempo, zegt nog niets over de oorzaak. 

Heel veel kinderen hebben alleen maar wat meer oefening nodig. De omgeving kan van invloed zijn of de vaardigheid moet op een andere manier aangeboden worden. Misschien spelen gedragingen een rol, zoals een korte concentratiespannen. Of erfelijkheid; herken je veel in je kind? 

Kinderfysiotherapie

Is school, kinderdagverblijf, arts of bent u als ouder onzeker over de motorische ontwikkeling? Uw kind kan baat hebben bij een consult door een kinderfysiotherapeut. Soms is alleen een onderzoek voldoende om u gerust te stellen of lost uw kind het met enkele bewegingsadviezen zelf op! Is er een achterstand in de motorische ontwikkeling, kunt u kiezen voor behandeling. 

Elk kind heeft vanuit zijn basisverzekering recht op 18 behandelingen fysiotherapie per indicatie.  Kinderen hebben geen eigen risico.

Kinderfysiotherapie wordt verzorgd op de volgende locaties in Almere:

- In onze praktijk in tussen de Vaarten, Andy Warholstraat 31
- OBS Het Meesterwerk, El Grecostraat  171
- De Kinderkliniek, Hospitaaldreef 29. U kunt direct contact opnemen met De Kinderkliniek, 036-7630030 of via www.dekinderkliniek.nl


« terug naar het nieuwsoverzicht