• kinderfysio motoriek

Fysiotherapie voor kinderen

Als een kind speelt leert het de zintuigen gebruiken en de motoriek oefenen: een kind leert bewegen. Gelukkig gaat dit veelal vanzelf. Soms laat een kind een vertraagde ontwikkeling zien of een andere ontwikkeling dan verwacht. Dit kan op alle leeftijden plaatsvinden: van zuigeling tot en met de puberteit.

Omdat er heel veel variatie is in wat normale ontwikkeling genoemd wordt, is soms een onderzoek naar motoriek voldoende. Anders is er meer oefening nodig om te ontwikkelen of kan de omgeving beter anders inspelen op de behoeften en mogelijkheden van een kind. Alle kinderen waarbij school, arts of ouders onzeker zijn over de motorische ontwikkeling, kunnen baat hebben bij een consult door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.

Veel voorkomende problemen bij (jonge) kinderen, waarbij wij u kunnen ondersteunen, zijn:

 • Voorkeurshouding van de zuigeling
 • Erbse parese: obstetische plexus brachialislaesie
 • Problemen met de motorische ontwikkeling
 • Problemen met leren, waarbij de kinderfysiotherapeut een ondersteunende rol heeft
 • Houdingsproblemen
 • Pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat
 • Obesitas (overgewicht)
 • Incontinentie
 • Sputumretentie
 • Multidisciplinaire revalidatie
 • Kinderfysiotherapie voor verstandelijk gehandicapten
 • Aanvraag van hulpmiddelen
 • Congenitale Musculaire Torticollis
 • Sensorisch informatieverwerking

Op basis van onderzoek en intakegesprek krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind. Aan de hand van dit onderzoek zal de kinderfysiotherapeut bepalen of uw kind verder behandeld zal worden, adviezen volstaan of dat uw kind moet worden doorverwezen naar een medisch specialist.

Spelenderwijs wordt een kind onderzocht en behandeld. U en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol en wordt nauw betrokken bij de behandeling. De kinderfysiotherapeut geeft ook voorlichting en advies. Waar nodig wordt er overlegd met andere disciplines en leerkrachten, uiteraard altijd in samenspraak met u. Behandelingen worden na een evaluatie gerapporteerd aan de verwijzer, vaak de huisarts of specialist.

Meer weten?

kinderfysio folder downloadTwijfelt u aan de motorische capaciteiten van uw kind, denkt u dat hij of zij “achterloopt”? Neem dan contact met onze kinderfysiotherapeuten of uw huisarts. Hoe eerder de juiste diagnose wordt gesteld, des te sneller en beter de behandeling zal kunnen slagen.

In het kort

Tijden op afspraak, wanneer het u het beste schikt
Duur consult/behandeling

1e 45 minuten, daarna 30 of 45 minuten

Verwijzing vaak door huisarts of specialist, niet noodzakelijk
Verzekering

De eerste 18x worden vergoed op de basisverzekering

 

Sensorisch informatieverwerking

Onze zintuigen informeren ons over de wereld om ons heen en over ons eigen lichaam. Deze sensorische informatie wordt via onze zintuigen opgenomen, geselecteerd en geïntegreerd. De verwerking van de zintuigprikkels zorgt ervoor dat we reageren.  Iedereen gaat anders om met zintuigprikkels en ook context (situatie en omgeving) is bepalend voor hoe we met prikkels omgaan.

Als prikkels te sterk (hyperresponsief) of juist niet sterk genoeg (hyporesponsief) binnenkomen, zijn er sensorische modulatieproblemen. Deze kunnen gevolgen hebben voor het bewegend functioneren en deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Verder lezen over Sensorisch informatieverwerking »