• pk almere 17

Onze werkwijze: u staat centraal

Al onze werkzaamheden hebben maar 1 doel: ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer 'op de been bent', in de breedste zin van het woord. Dat begint met goed luisteren, kijken en daarna 'handelen'. Fysiotherapie is handenwerk. Wij geloven niet in een uurtje per week aan een paar apparaten trekken. Wij zetten al onze kennis en vaardigheden in om uw bewegingsapparaat weer op orde te krijgen.

Verwijzing is niet nodig

Vaak worden onze patiënten doorverwezen door huisarts of specialist, maar dat is niet noodzakelijk. Wij zullen altijd eerst uitgebreid beoordelen of wij u überhaupt kunnen helpen. Wij maken onderscheid tussen twee verschillende soorten consulten:

Het consult fysiotherapie op aanvraag arts

In het geval van een aanvraag van een officieel 'consult fysiotherapie' door een huisarts, bedrijfsarts of specialist, is de bedoeling van de arts, dat hij van ons advies krijgt over hoe hij zou kunnen handelen in relatie tot uw klachten. Dat advies heeft dan voornamelijk betrekking op de vraag of wij vanuit onze deskundigheid op het gebied van het bewegingsapparaat uw klachten kunnen terugvoeren op problemen in houding en/of beweging.
U wordt dan niet in behandeling genomen, maar wordt een eenmalig onderzoek uitgevoerd met een advies aan de arts. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen aan uw arts gezonden.
De kosten van een door een arts aangevraagd consult worden vergoed door uw verzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent.

'Second opinion' of vrij consult met persoonlijk gericht advies

In het geval dat u voor uzelf en zonder verwijzing een zogenaamde 'second opinion' of een advies wilt, kunt u ook bij ons terecht.
U kunt om een 'second opinion' vragen, wanneer u een bevestiging wilt van een diagnose van een arts of een andere fysiotherapeut of wanneer u twijfelt aan de behandeling die u nu elders krijgt.
U kunt om een advies vragen, wanneer u een beeld wilt hebben wat uw klachten inhouden en wat u daar zelf aan kunt doen. Wij kunnen u daarin adviseren om vooralsnog contact op te nemen met uw huisarts of geven u een gericht advies op gebied van houding en/of beweging.
Voor beide consulten kunt u een uitgebreid verslag van ons krijgen.