Ademhalingstherapie

Ademhalingstherapie betekent dat de persoon in kwestie zich bewust wordt van zijn manier van ademhalen. Er wordt uitleg gegeven over de ademhaling en over het ontstaan van de klachten.

Door middel van praktische oefeningen, die gemakkelijk toegepast kunnen worden in het dagelijks leven, wordt men zich bewust van de ademhaling. Men leert met de ademspanning om te gaan en men komt, zo mogelijk, tot een ademhaling die beter bij hem/haar past. De klachten, die ontstaan zijn door de ‘oude’ ademhaling verminderen meestal al na een aantal behandelingen.

Vaak wordt de therapie gecombineerd met ontspanningsoefeningen. Het kan zijn dat door een achterliggende problematiek (psychische problemen, onverwerkt verdriet) ademhalings- en ontspanningstherapie niet leiden tot een goed resultaat. Psychologische hulp kan dan een oplossing bieden.

Ontspanningstherapie

Iedereen voelt zich wel eens gespannen! Meestal is dit een normale reactie van het lichaam om in een bepaalde situatie een goede prestatie te kunnen leveren. Te veel spanning kan juist verlammend werken. Soms kan ook het gevoel optreden voortdurend onder spanning te staan, zelfs zonder direct aanwijsbare aanleiding.
Het natuurlijk evenwicht tussen spanning en ontspanning is dan ontregeld. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten. Hierbij valt te denken aan spierpijn, hoofdpijn, slapeloosheid en hyperventilatie, maar ook aan hartkloppingen, maagpijn, concentratiestoornis en een lagere tolerantiedrempel dan normaal waardoor sneller geïrriteerdheid kan optreden.

Door middel van ontspanningsoefeningen kan men zich bewust worden van het verschil in lichamelijke spanning en ontspanning en leert men de spanning te controleren en te verminderen tijdens verschillende situaties.
Ontspanningstherapie wordt individueel gegeven, waarbij in verschillende uitgangshoudingen (lig, zit en stand) de methodes doorgenomen worden.

Methode Jacobson

In onze praktijk wordt gebruik gemaakt van de methode Jacobson. De methode maakt gebruik van het bewust aanspannen en loslaten van spiergroepen. Belangrijk is dat de oefeningen eigen gemaakt worden door er thuis regelmatig mee bezig te zijn. Het uiteindelijke doel is dat de persoon zich sneller bewust is van lichamelijke spanning en dit weet te corrigeren.

Het is niet de bedoeling dat de fysiotherapeut het werk van begeleiders op het psychologische vlak overneemt. Het werk in onze praktijk richt zich tijdens de ontspanningstherapie vooral op het lichamelijke aspect van de spanning.