Wat is duizeligheid?

Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te omschrijven. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig van: de evenwichtsorganen (één bij elk oor), de ogen en het ‘diepe gevoel’ in spieren en pezen.

Al deze informatie wordt verwerkt in de hersenen. Van daaruit gaan prikkels naar de spieren van het lichaam, zodat wij houding en evenwicht kunnen aanpassen en bewaren.

Oorzaken van duizeligheid

Zowel stoornissen van de evenwichtsorganen, de ogen als het ‘diepe gevoel’ kunnen duizeligheid en/of evenwichtsklachten veroorzaken. Daarnaast kunnen stoornissen in bepaalde delen van de hersenen en stress of spanning tot duizeligheid en balansstoornissen leiden.

Therapie: vestibulaire revalidatie

Bij duizeligheidklachten kan revalidatie onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetering geven. We noemen deze specifieke therapie Vestibulaire revalidatie.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek zullen we uw klachten bespreken. Wat zijn voor u de meest provocerende activiteiten? Waarin wordt u het meest gehinderd tijdens het dagelijkse leven? Door middel van een vragenlijst - die u thuis kunt invullen - kunnen we dit in kaart brengen. Daarnaast krijgt u van ons informatie over hoe de therapie in zijn werk gaat. Uiteraard is er ook volop ruimte voor uw vragen: wij beantwoorden ze graag.

Behandeling

De behandeling zal (in de meeste gevallen) worden gericht op de volgende doelen:

 • Vermindering van de duizeligheid;
 • Vermindering van balans-/evenwichtsstoornissen;
 • Verminderen van angst en onzekerheid;
 • Verbeteren van activiteiten uit het dagelijkse leven (ADL).

De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Cawthorne & Cooksey oefeningen
  De oefentherapie volgens Cawthorne & Cooksey is gericht op het verminderen van duizeligheidklachten en verbeteren van het evenwicht. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen die bedoeld zijn om de duizeligheid te provoceren. Hiermee wordt het herstel van het evenwichtsgevoel in de hersenen versneld.
 2. Algemene balanstraining
  Loopoefeningen en verschillende vormen van balans-/evenwichtsoefeningen.
 3. Patiënt specifieke oefentherapie
  Voor de één is werken in de tuin erg belangrijk, voor de ander wandelen door het bos. We zullen de behandeling toespitsen op de activiteiten waarvan ú aangeeft veel hinder te hebben van uw duizeligheidklachten en die u graag zou zien verbeteren.

Een deel van de behandeling vindt plaats in onze praktijk, daarnaast zijn thuisoefeningen erg van belang. De behandelfrequentie zal individueel bepaald worden. Gemiddeld zal de behandelduur drie maanden zijn.

Evaluatie

Elke keer dat u voor behandeling in de praktijk komt zal de voortgang worden geëvalueerd. Eventueel vindt er tussentijds overleg plaats met uw behandelend KNO-arts of neuroloog.